Funkcja:
 • magazynowa
Inwestor:
 • Panatoni Development Europe Sp. z o.o.
Łączna powierzchnia użytkowa:
 • 23 500 + 12 600 m2
Moc zamówiona:
 • 675 kW
Zakres prac objętych nadzorem: 
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • Rozdzielnice i wlz.
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • System sygnalizacji pożaru
 • Okablowanie strukturalne – instalacja LAN

SPPOPRAWA SP. Z O.O., Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa | telefon: +48 603 319 400

Copyright © 2015. All Rights Reserved.