Obiekt należący do Przedsiębiorstwa wielobranżowego „Amigo” będący częścią polskiej branży spożywczej, zlokalizowany jest w Zielnikach k. Środy Wielkopolskiej. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ponad 5.300 tys. m2.

 

Projekt instalacji elektrycznych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych niezbędny do przejścia na etap realizacji powstał w naszym dziale projektowym, gdzie pod okiem specjalistów powstała pełna dokumentacja techniczna. Łączna moc zapotrzebowana dla tego obiektu wyniosła powyżej 170 kW. Wszystkie zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne zostały wykonane zgodnie z sztuką budowlaną, oraz posiadając niezbędne atesty.

SPPOPRAWA SP. Z O.O., Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa | telefon: +48 603 319 400

Copyright © 2015. All Rights Reserved.