Zadaniem projektowanego obiektu jest zwiększenie zakresu działań Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów. Obiekt jest ośrodkiem ochrony życia i zdrowia i wymaga nowoczesnych i specjalistycznych rozwiązań projektowych.

Atrybuty obiektu:

·         Liczba kondygnacji – 4;

·         Moc przyłączeniowa – 340 kW;

·         Łączna powierzchnia użytkowa –  7 280 m2;

Nasza firma miała za zadanie dla tego obiektu sporządzić pełną dokumentacje projektową instalacji elektrycznych. Ze względu na typ użytkowania czyli obiekt ochrony życia i zdrowia niezbędne było dostosowanie wszystkich elementów instalacji elektrycznych  do bardzo rygorystycznych norm i przepisów dla tego typów budynków.

Instalacja odbiorcza projektowanego budynku została podzielona na część nie wymagającą zasilania z rezerwowego źródła zasilania, część wymagającą zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego oraz część wymagającą zasilania z agregatu prądotwórczego oraz bezprzerwowego zasilacza UPS.

Wewnątrz budynku znajdować się będą wydzielone pomieszczenia wzmożonego nadzoru. Na potrzeby ich zasilania zaprojektowana została sieć wydzielona IT wymagająca bezprzerwowego zasilania poprzez zasilacz UPS.

SPPOPRAWA SP. Z O.O., Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa | telefon: +48 603 319 400

Copyright © 2015. All Rights Reserved.