Funkcja:
  • mieszkalna
Inwestor:
  • SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WINOGRADY
Łączna powierzchnia użytkowa:
  • 5 898 m2
Moc zamówiona:
  • 220 kW
Zakres prac objętych nadzorem: 
  • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
  • Rozdzielnice i wlz.
  • Trasy kablowe
  • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
  • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
  • Instalacja oświetleniowa

 

 

SPPOPRAWA SP. Z O.O., Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa | telefon: +48 603 319 400

Copyright © 2015. All Rights Reserved.