Funkcja:
 • mieszkalna, usługowa
Inwestor:
 • Konimpex-Invest Sp. z o.o.
Łączna powierzchnia użytkowa:
 • 14 767 m2
Moc zamówiona:
 • 534 + 184 kW
Zakres prac objętych nadzorem: 
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • rozdzielnice i wlz.
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • System sygnalizacji pożaru, oddymianie
 • Instalacja teletechniczna

 

SPPOPRAWA SP. Z O.O., Ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, 64-115 Święciechowa | telefon: +48 603 319 400

Copyright © 2015. All Rights Reserved.