REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY MUZEUM DOMU APTEKARZA

REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY WE WROCŁAWIU NA POTRZEBY MUZEUM DOMU APTEKARZA

Funkcja:
 • muzealna, usługowa
Inwestor:
 • AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU
Łączna powierzchnia użytkowa:
 • 2 318 m2
Moc zamówiona:
 • 200 kW
Zakres prac objętych nadzorem: 
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • Rozdzielnice i wlz.
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • System sygnalizacji pożaru, oddymianie grawitacyjne
 • Okablowanie strukturalne – instalacja LAN

Date

21 grudzień 2015

Tags

Obiekty użyteczności publicznej