PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z FUNKCJI OŚWIATOWEJ I USŁUGOWEJ NA FUNKCJĘ BIUROWO-USŁUGOWO-WYSTAWIENNICZĄ

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU Z FUNKCJI OŚWIATOWEJ I USŁUGOWEJ NA FUNKCJĘ BIUROWO-USŁUGOWO-WYSTAWIENNICZĄ

 ARCHITEKTURA – CDF Architekci

Istniejący budynek będący przedmiotem opracowania jest najstarszym i jedynym istniejący do dziś pawilonem targowym w Parku Wilsona. Obiekt od 1945 do 2013r. stanowił własność akademii wychowania fizycznego. Do czasu rozpoczęcia prac projektowych obiekt nie pełnił funkcji dla których został zaprojektowany. Nasza pracowania miała możliwość wzięcia udziału w projekcie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów, aby tak jak w 1910 roku Poznaniacy ponownie mogli podziwiać wystawy, odpoczywać przy kawie w otoczeniu przepięknej architektury wnętrz i bujnej zieleni. Obiekt oprócz otoczenia najstarszym parkiem Poznania znajdującym się w atrakcyjnej części miasta, zostanie połączony poprzez zieleń z planowaną zabudową mieszkaniową tworząc spójną całość.

Atrybuty budynku:

  • Łączna powierzchnia użytkowa – ~2000m2,
  • Łączna moc przyłączeniowa – 290kW
  • Systemy: SSP, LAN, KD, CCTV, BMS oraz system przyzywowy w toaletach dla niepełnosprawnych

Dla przedmiotowego obiektu nasz zespół projektowy przygotował projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Przy projektowaniu zwrócono szczególną uwagę na aspekt użytkowy jak i walory estetyczne.

Date

02 styczeń 2023

Tags

Obiekty komercyjne