OSIEDLE MIESZKANIOWE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU UL. LITERACKA/ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH/KOSZALIŃSKA – 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW

OSIEDLE MIESZKANIOWE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU UL. LITERACKA/ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH/KOSZALIŃSKA – 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW

ARCHITEKTURA – KOSTKA&KURKA Architekci Sp. z o.o.

Zespół budynków mieszkalnych wraz z usługami oraz garażami podziemnymi zlokalizowany jest przy ul. Literackiej/Żołnierzy Wyklętych/Koszalińskiej w Poznaniu. Kompleks składa się z 26 budynków o maksymalnie 4 kondygnacjach nadziemnych oraz garażami podziemnymi pod częścią budynków.

Atrybuty budynku:

  • Łączna powierzchnia użytkowa – 61652,9 m2 (w tym powierzchnia użytkowa mieszkań: 57415,8m2)
  • Łączna liczba mieszkań: 1089
  • Systemy: SSP, LAN, RTV-SAT, KD.

Zespół projektowy naszej firmy miał za zadanie sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wszystkie instalacje zaproponowane na obiektach zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o aktualne normy, a instalacje teletechniczne zaprojektowano zgodnie z wymogiem nowelizacji warunków technicznych wydanej w dniu 22 listopada 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instalacji teletechnicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego. Zgodnie z w/w nowelizacją do każdego z lokali mieszkaniowych doprowadzono instalację teleinformatyczną oraz RTV-SAT w taki sposób, aby umożliwiała ona tzw. „równy dostęp” - czyli umożliwiała wpięcie się do instalacji budynkowej przez dowolnego operatora zewnętrznego działającego na Polskim rynku – by zapewnić odbiorcy końcowemu możliwość dopasowanie dostarczanych usług zgodnie z jego preferencjami.

Dodatkowo część mieszkań została wyposażona w instalację niskoprądowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania te zostały wyposażone m.in. w system przywoławczy czy elektroniczny wizjer ułatwiający osobie niepełnosprawnej sprawdzenie tożsamości osoby stojącej przed wejściem bez potrzeby otwierania drzwi.

Date

03 styczeń 2023

Tags

Obiekty mieszkalne