DWA BUDYNKI WIELORODZINNE OZNACZONE JAKO: BUDYNEK A – ETAP I ORAZ BUDYNEK B – ETAP II WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

DWA BUDYNKI WIELORODZINNE OZNACZONE JAKO: BUDYNEK A – ETAP I ORAZ BUDYNEK B – ETAP II WRAZ Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

ARCHITEKTURA – DSD Architekci

Budynki zlokalizowane są przy ul. Przejazdowej we Wrocławiu. Oba budynki składają się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej.

Atrybuty budynku:

  • 2 budynkI;
  • 107 mieszkań;
  • Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań – 5 113,3m2;
  • Łączna moc przyłączeniowa – 359,1kW.
  • Systemy: LAN, RTV-SAT, KD.

Zadaniem naszego zespołu projektowego było opracowanie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla dwóch budynków wielorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym. Zaproponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującym prawem oraz spełniają aktualne normy. Ze względów budowlanych i użytkowych projekt został podzielony na dwa etapy, gdzie każdy z etapów składa się z niezależnych klatek schodowych oraz garażu podziemnego, połączonych ścianami w jednym narożniku oraz infrastrukturą zewnętrzną.

Wszystkie instalacje teletechniczne zaproponowane na obiektach zaprojektowano zgodnie z wymogiem nowelizacji warunków technicznych wydanej w dniu 22 listopada 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instalacji teletechnicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego. Zgodnie z w/w nowelizacją do każdego z lokali mieszkaniowych doprowadzono instalację teleinformatyczną oraz RTV-SAT w taki sposób, aby umożliwiała ona tzw. „równy dostęp” - czyli umożliwiała wpięcie się do instalacji budynkowej przez dowolnego operatora zewnętrznego działającego na Polskim rynku – by zapewnić odbiorcy końcowemu możliwość dopasowanie dostarczanych usług zgodnie z jego preferencjami.

Date

03 styczeń 2023

Tags

Obiekty mieszkalne