BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ

BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ

ARCHITEKTURA – LEBU SP. Z O.O.

Kompleks budynków wielorodzinnych zlokalizowany w Wrocławiu składa się trzech budynków mieszkaniowych, dwóch garaży podziemnych oraz dwóch budynku usługowego.

Atrybuty kompleksu:

  • 5 budynków;
  • ponad 200 mieszkań;
  • Łączna powierzchnia użytkowa – ok. 15 000 m2;
  • Łączna moc przyłączeniowa – 1,2 MW.

Zadaniem zleconym naszej firmie było wykonanie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Projekt obejmował zarówno instalacje wewnątrz budynków jak i na terenie zewnętrznym podlegającym opracowaniu. Wszystkie zaproponowane rozwiązania techniczne spełniają wymogi aktualnych norm i są zgodne z zalecaniami inwestora oraz obowiązującymi przepisami. Zgodnie z nowelizacją warunków technicznych wydanej w dniu 22 listopada 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instalacji teletechnicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego, do każdego z lokali mieszkaniowych doprowadzono instalację teleinformatyczną oraz RTV-SAT w taki sposób, aby umożliwiała ona tzw. „równy dostęp” - czyli umożliwiała wpięcie się do instalacji budynkowej przez dowolnego operatora zewnętrznego działającego na Polskim rynku.

Dodatkowo na potrzeby prawidłowego funkcjonowania garażu podziemnego w obiekcie zostały wykonane instalacje niskoprądowe zapewniające bezpieczeństwo i komfort znajdujących się wewnątrz osób. Między innymi zaprojektowane zostały takie systemy jak: system detekcji gazu, system telewizji dozorowej CCTV, system wzmocnienia sygnału GSM.

Date

03 styczeń 2023

Tags

Obiekty mieszkalne