BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM DWUKONDYGNACYJNYM

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM DWUKONDYGNACYJNYM

Obiekt przewidziany jest do realizacji przy ulicy Na Podgórniku w Poznaniu, jest wielorodzinnym budynkiem w kład którego wchodzi 9 kondygnacji nadziemnych oraz dwupoziomowy garaż podziemny.

Atrybuty budynku:

  • 249 mieszkań;
  • 1 lokal usługowy;
  • 2 poziomowy parking podziemny – 203 miejsca postojowe;
  • Łączna powierzchnia użytkowa – ok. 20 000 m2;
  • Łączna moc przyłączeniowa – 720 kW;
  • Systemy: SSP, CCTV, oddymianie, wzmocnienie GSM, detekcja gazu CO/LPG.

Zadaniem powierzonym naszej firmie było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wszystkie zastosowane rozwiązania na dzień wydania projektu spełniały wszystkie aktualne normy oraz zostały dostosowane do zaleceń inwestora i obowiązujących przepisów. Projekt obejmował zarówno instalacje wewnętrzne jak i zewnętrzne w granicy objętej opracowaniem. Zaprojektowana wewnątrz budynków instalacja teletechniczna została dostosowana do obowiązującej nowelizacji warunków technicznych wydanej w dniu 22 listopada 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instalacji teletechnicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego. Zgodnie z przedstawioną nowelizacją doprowadzono do każdego z mieszkań instalacje teleinformatyczną oraz RTV-SAT w taki sposób aby była możliwość doporowadzenia sygnału od każdego operatora zewnętrznego działającego na Polskim rynku.

Dodatkowo na potrzeby prawidłowego funkcjonowania garażu podziemnego w obiekcie zostały wykonane instalacje niskoprądowe zapewniające bezpieczeństwo i komfort znajdujących się wewnątrz osób. Między innymi zaprojektowane zostały takie systemy jak: System oddymiania, System sygnalizacji pożaru, system detekcji gazu CO/LPG, system telewizji dozorowej CCTV, system wzmocnienia sygnału GSM.

Date

03 styczeń 2023

Tags

Obiekty mieszkalne