Funkcja:
 • mieszkalna
Inwestor:
 • OGRODY RÓŻANE SP. Z O.O.
Łączna powierzchnia użytkowa:
 • 16 510 m2
Moc zamówiona:
 • 680 kW
Zakres prac objętych nadzorem: 
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • Rozdzielnice i wlz.
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • System sygnalizacji pożaru, oddymianie
 • Instalacja teletechniczna
 • Telewizja dozorowa CCTV