Funkcja:
 • mieszkalno-usługowa 
Inwestor:
 • Ogrody Różane
Łączna powierzchnia użytkowa:
 • 4 700 m2
Moc zamówiona:
 • 535 kW

Zakres prac objętych nadzorem: 

 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • Rozdzielnice i wlz.
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • System sygnalizacji pożaru, oddymianie
 • Instalacja teletechniczna