Funkcja:
 • mieszkalno-usługowa
Inwestor:
 • MROMONT Sp. z o.o. Sp. K.
Łączna powierzchnia użytkowa:
 • 1 043 m2
Moc zamówiona:
 • 205 kW
Zakres prac objętych nadzorem: 
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • Rozdzielnice i wlz.
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja teletechniczna