Obiekt należący do Przedsiębiorstwa wielobranżowego „Amigo” będący częścią polskiej branży spożywczej, zlokalizowany jest w Zielnikach k. Środy Wielkopolskiej. Łączna powierzchnia obiektu wynosi ponad 5.300 tys. m2.

Projekt instalacji elektrycznych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych niezbędny do przejścia na etap realizacji powstał w naszym dziale projektowym, gdzie pod okiem specjalistów powstała pełna dokumentacja techniczna. Łączna moc zapotrzebowana dla tego obiektu wyniosła powyżej 170 kW. Wszystkie zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne zostały wykonane zgodnie z sztuką budowlaną, oraz posiadając niezbędne atesty.