Funkcja:
 • mieszkalno-usługowa
Inwestor:
 • WIEPOFAMA DEVELOPMENT SP. z o.o. SP. K.
Łączna powierzchnia użytkowa:
 • 14 500 m2
Moc zamówiona:
 • ~1,8 MW
Zakres prac objętych nadzorem: 
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
 • Rozdzielnice i wlz.
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa
 • System sygnalizacji pożaru, oddymianie
 • Instalacja teletechniczna