Funkcja:
  • sportowa
Inwestor:
  • Gmina Rydzyna
Łączna powierzchnia użytkowa:
  • 800 m2
Moc zamówiona:
  • 40 kW
Zakres prac objętych nadzorem: 
  • Instalacja oświetlenia zewnętrznego
  • Rozdzielnice i wlz
  • Trasy kablowe
  • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
  • Instalacja sterowania i gniazd wtyczkowych
  • Instalacja oświetleniowa