Zadaniem naszej firmy dla tego obiektu było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Rewizji podlegały instalacje elektryczne zgodnie z zaleceniami inwestora, a łączna moc zapotrzebowana  wyniosła 10 kW.