Zadaniem naszej firmy dla BIALSKI OWOC było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Łączna powierzchnia zabudowy dla tego obiektu wyniosła 9 297 m2, a łączna moc zapotrzebowana 600kW.