Dla zakładów mięsnych „Józan” sporządziliśmy pełną dokumentacje projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Łączna powierzchnia zabudowy dla tego obiektu wyniosła 1 050 m2, a łączna moc zapotrzebowana 650kW.