Zadaniem naszej firmy dla КЕМИКАЛ było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Łączna powierzchnia zabudowy dla tego obiektu wyniosła 10 727 m2, a łączna moc zapotrzebowana 1 200kW.