Zadaniem naszej firmy dla KAMPOL-FRUIT obiektu było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Łączna powierzchnia zabudowy dla tego obiektu wyniosła 2 830 m2, a łączna moc zapotrzebowana 157 kW.