Zadaniem naszej firmy dla CONVERT PAPER było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Łączna powierzchnia zabudowy dla tego obiektu wyniosła 12 502 m2, a łączna moc zapotrzebowana 980 kW.