Zadaniem naszej firmy dla KILARGO było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Łączna powierzchnia zabudowy dla tego obiektu wyniosła 5 300 m2, a łączna moc zapotrzebowana 800kW.