Projektowany budynek ma stać się bazą dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.  Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Węgrów.

     

Atrybuty obiektu:

  • Moc przyłączeniowa – 136 kW;
  • Łączna powierzchnia obiektu – 3 081 m2;
  • Zasilanie rezerwowe: UPS, Agregat prądotwórczy;
  • Systemy: SSP, Oddymianie, LAN, VOiP, CCTV, AV, KD, PiA.

 

Obiekt jest przeznaczony dla ochrony życia, środowiska oraz mienia przez co musi spełniać szereg norm dla tego typu ośrodków. Zadaniem naszej firmy było sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. W dokumentacji zawarto wszystkie niezbędne informacje pozwalające na otrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń związanych z wcześniej wymienionymi instalacjami oraz ich wykonanie. Głównym założeniem projektowym było stworzenie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami zwracając szczególną uwagę na elementy które musi spełniać obiekt tego typu. Instalacja została zaprojektowana zgodnie z założeniami oraz zaleceniami inwestora. Zaproponowane rozwiązania techniczne są zarazem nowoczesne i ekonomiczne.

W zakresie naszej firmy oprócz instalacji elektrycznych (gniazdowa, oświetleniowa, rozdzielcza itp.) było wykonanie instalacji teletechnicznych w skład której wchodzą m.in.  system sygnalizacji pożaru, oddymianie, okablowanie strukturalne, telefonia internetowa, system monitoringu, kontrola dostępu, system nagłośnienia oraz system powiadamiania i alarmowania.