Projektowana hala produkcyjno-magazynowa zlokalizowana zostanie w miejscowości Karolew należącej do gminy Borek Wlkp. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejszą technologie do produkcji żywności przez co wymaga specjalistycznego projektowania.

 Atrybuty zakładu:

·          Moc przyłączeniowa – 1 MW;

·         Łączna powierzchnia użytkowa – 8 711 m2;

·         Powierzchnia biurowa – ok. 350 m2;

·         stacja transformatorowa –  o mocy 1 600 kVA;

 

Zakład w Karolewie jest nowoczesnym obiektem dla którego nasza firma przygotowała pełną dokumentacje projektową instalacji elektrycznych. Instalacja została wykonana z zachowaniem wymogów wszystkich aktualnych norm a zaproponowane rozwiązanie techniczne posiadają odpowiednie atesty. Ważnym aspektem podczas wykonywanych prac projektowych było odpowiednie współdziałanie wszystkich zaangażowanych w projekt branż, co pozwoliło na wykonanie kompleksowego projektu umożliwiającego bezproblemową realizacje. Wszystkie zaproponowane rozwiązania zostały możliwie w jak największym stopniu dostosowane do zaleceń inwestora, projektantów branżowych oraz w oparciu o nowoczesne rozwiązania techniczne.