Zadaniem projektowanego obiektu jest zwiększenie zakresu działań Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu im. Eugenii i Janusza Zeylandów. Obiekt jest ośrodkiem ochrony życia i zdrowia i wymaga nowoczesnych i specjalistycznych rozwiązań projektowych.

Atrybuty obiektu:

·         Liczba kondygnacji – 4;

·         Moc przyłączeniowa – 340 kW;

·         Łączna powierzchnia użytkowa –  7 280 m2;

Nasza firma miała za zadanie dla tego obiektu sporządzić pełną dokumentacje projektową instalacji elektrycznych. Ze względu na typ użytkowania czyli obiekt ochrony życia i zdrowia niezbędne było dostosowanie wszystkich elementów instalacji elektrycznych  do bardzo rygorystycznych norm i przepisów dla tego typów budynków.

Instalacja odbiorcza projektowanego budynku została podzielona na część nie wymagającą zasilania z rezerwowego źródła zasilania, część wymagającą zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego oraz część wymagającą zasilania z agregatu prądotwórczego oraz bezprzerwowego zasilacza UPS.

Wewnątrz budynku znajdować się będą wydzielone pomieszczenia wzmożonego nadzoru. Na potrzeby ich zasilania zaprojektowana została sieć wydzielona IT wymagająca bezprzerwowego zasilania poprzez zasilacz UPS.