Obiekt został zaprojektowany w celu usprawnienia działania ważnej placówki ochrony zdrowia i życia jaką jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Trzykondygnacyjny garaż podziemny ma zapewnić miejsca postojowe dla personelu medycznego zatrudnionego w w/w obiekcie.

Atrybuty obiektu:

·         Liczba kondygnacji – 4;

·         Moc przyłączeniowa – ok. 200 kW;

·         Łączna powierzchnia użytkowa –  4 015 m2;

·         Systemy: SSP, Oddymianie, detekcja gazu CO, sygnalizacja świetlna, KD, CCTV, wzmocnienie GSM.

Zadaniem naszej firmy było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wszystkie zastosowane w obiekcie rozwiązania spełniają wymogi aktualnych norm oraz są zgodne z zalecaniami inwestora i obowiązującymi przepisami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa obiekt wyposażono w szereg niezbędnych systemów takich jak: System sygnalizacji pożaru (SSP), system oddymiania, system detekcji gazu CO, system sygnalizacji świetlnej (na wjeździe do garażu zaprojektowano sygnalizatory służące do sygnalizacji wolnego/zajętego przejazdu), system kontroli dostępu (KD), system telewizji przemysłowej (CCTV) oraz system wzmocnienia GSM.

W związku z kolizją istniejącej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej z planowaną budową garażu podziemnego; niezbędne było przeprojektowanie w/w instalacji. Dla potrzeb zapewnienia ciągłości zasilania oraz ciągłości systemów teletechnicznych istniejących budynków, wykonano odpowiednie przesunięcia i połączenia umożliwiające ominięcie obszaru lokalizacji nowoprojektowanego obiektu. Na potrzeby usunięcia kolizji z istniejącą stacją transformatorową SN oraz zapewnienie zwiększonego zapotrzebowania na moc elektryczną; zgodnie z warunkami usunięcia kolizji wydanymi przez zakład energetyczny, w oparciu o zalecania inwestora oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wykonano projekt nowej stacji transformatorowej składającej się z dwóch transformatorów o mocy 2x 630kVA, zasilanych z złącz SN zlokalizowanych w granicy działki zapewniających zasilanie podstawowe oraz rezerwowe dla projektowanej stacji transformatorowej.