Kompleks budynków wielorodzinnych zlokalizowany w Poznaniu składa się czterech budynków mieszkaniowych z garażami podziemnymi pod dwoma z nich.

Atrybuty kompleksu:

·         4 budynki;

·         120 mieszkań;

·         Łączna powierzchnia użytkowa – 9 853 m2;

·         Łączna moc przyłączeniowa – ok. 640 kW.

Naszym zadaniem dla tych obiektów było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Dołożyliśmy wszelkich starań aby zaproponowane przez nas rozwiązania były zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz były nowoczesnym rozwiązaniem dostosowanym do zaleceń inwestora. Wszystkie projekty obiektów mieszkaniowych wielorodzinnych wydanych przez nasze studio projektowe dostosowane są do obowiązującej nowelizacji warunków technicznych wydanej w dniu 22 listopada 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instalacji teletechnicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego. Zgodnie z w/w nowelizacją doprowadzono do każdego z mieszkań instalacje teleinformatyczną oraz RTV-SAT w sposób zapewniający tzw. „równy dostęp”, czyli sposób umożliwiający wpięcie się do teletechnicznej instalacji budynkowej każdego zewnętrznego działającego na Polskim rynku.