Zaprezentowany budynek jest obiektem mieszkalnym składającym się z sześciu kondygnacji nadziemnych oraz garażu podziemnego na jego kondygnacji podziemnej. Zlokalizowany zostanie przy ul. Niedziałkowskiego w Poznaniu.

Atrybuty budynku:

·        42 mieszkania;

·        2 lokale usługowe;

·        1 lokal biurowy;

·        Łączna powierzchnia użytkowa – 3 237 m2;

·        Łączna moc przyłączeniowa – ok. 190 kW.

Zadaniem zleconym naszej firmie było wykonanie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zadanie to zostało przez nas zrealizowane w 100%, a wszystkie zaproponowane rozwiązania techniczne spełniają wymogi aktualnych norm i są zgodne z zalecaniami inwestora oraz obowiązującymi przepisami. Zgodnie z nowelizacją warunków technicznych wydanej w dniu 22 listopada 2012 r. przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie instalacji teletechnicznych w budynkach zamieszkania zbiorowego, do każdego z lokali mieszkaniowych doprowadzono instalację teleinformatyczną oraz RTV-SAT w taki sposób, aby umożliwiała ona tzw. „równy dostęp” - czyli umożliwiała wpięcie się do instalacji budynkowej przez dowolnego operatora zewnętrznego działającego na Polskim rynku.