Zadaniem naszej firmy dla EUROFOAM Polska było sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych. Projekt został wykonany z zachowaniem wszystkich obowiązujących norm oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Łączna powierzchnia zabudowy dla tego obiektu wyniosła 4 336 m2, a łączna moc zapotrzebowana 200kW