GŁÓWNY PROJEKTANT –  Pracownia Akustyczna

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu jest obiektem o bogatej historii, będący miejscem propagowania sztuki operowej. Gmach teatru mieści się przy ul. Fredry 9 w Poznaniu.

  Atrybuty budynku:

  • Łączna powierzchnia podlegająca zadaniu – ok. 1100m2;
  • Łączna moc zapotrzebowana – 992,0kW,
  • Moc zapotrzebowana technologii sceny – 687,0kW
  • Systemy: LAN, CCTV, KD.

Dzięki współpracy z Pracownią Akustyczną mieliśmy przyjemność uczestniczyć w procesie projektowym dla zamierzenia inwestora polegającego na „Modernizacji sceny Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki” w Poznaniu.

Powierzono nam zadanie przygotowania pełnej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Ważnym elementem, przy wykonywaniu tego zadania, był kontakt międzybranżowy, szczególnie pod kątem branż technologii sceny, których wytyczne miały znaczący wpływ przy sporządzaniu dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

W zakresie instalacji teletechnicznych w obiekcie zaprojektowano rozbudowę istniejącego systemu monitoringu oraz kontroli dostępu. Dozorem objęto ciągi komunikacyjne oraz drzwi umożliwiające wejście w obszar sceny. Zaprojektowane zostały również punkty dostępowe do instalacji LAN umożliwiające podłączenie do sieci Internet.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostały zaprojektowane kable i przewody bezhalogenowe o niskiej emisyjności dymu oraz oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnej baterii z monitoringiem opraw.